آب مرکبات گیری روگن مدل RU-1270

آب مرکبات گیری روگن مدل RU-1270

  • قابلیت انباشت آب میوه
  • دارای چکه گیر
  • دارای اهرم فلزی
  • توان متور 400 وات واقعی
  • دارای متور گیربکسی
  • دارای تفاله گیر استیل